Thông tin tuyển dụng tháng 1/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HCM)
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
Chi tiết
Thông báo tuyển dụng tháng 11/2017
1.  Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận (05LX-KV/HN)
2. Nhân viên Hành chính Nhân sự (05HC-NS/HCM)
3. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
4. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN-HCM)
5. Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận (05LX-KV/HCM)
Chi tiết
Thông báo tuyển dụng tháng 10/2017
1. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
2. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN-HCM)
3. Nhân viên Xuất Nhập khẩu (05XNK/HN)
4. Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận (05LX-KV/HCM)
Chi tiết
Thông báo tuyển dụng đợt 01 tháng 07/2017
TYGICO tuyển dụng các vị trí
1. Nhân viên kế toán tổng hợp
2. Nhân viên kinh doanh
3. Nhân viên xuất nhập khẩu
4. Nhân viên hành chính nhân sự
5. Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận
Chi tiết
TYGICO - Tin tuyển dụng số 2-6/2017
TYGICO tuyển dụng các vị trí
1. Nhân viên xuất nhập khẩu
2. Nhân viên hành chính nhân sự
3. Nhân viên kinh doanh
4. Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận
5. Nhân viên kế toán tổng hợp
Chi tiết
TYGICO - Tin tuyển dụng số 01- 5/2017
TYGICO tuyển gấp các vị trí
1. Nhân viên kinh doanh
2. Nhân viên xuất nhập khẩu
3. Nhân viên kế toán tổng hợp
4. Thủ kho
5. Nhân viên lái xe kiêm kho vận
Chi tiết
123