TYGICO nâng cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015
Sau 03 năm triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL theo ISO 9001:2008, ngày 06 tháng 12 năm 2017 TYGICO đã được Tổ chức UKAS Management Systems (Vương Quốc Anh)/ AJA Registrars đánh giá và cấp Chứng chỉ ISO phiên bản... Chi tiết
TYGICO nhận chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2008
TYGICO Dự trữ & cung cấp thép không gỉ (inox) và kim loại màu chất lượng cao, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng những cam kết cụ thể sau: Chi tiết